Αρχική Chat Blog Επικοινωνία
 

 

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΓΡΙΒΑΣ

Ο Σύλλογος Γυναικών Γρίβας ιδρύθηκε από γυναίκες του Δ.Δ. Γρίβας του Δήμου Γουμένισσας ιδρυτικά μέλη του συλλόγου είναι 100 γυναίκες

Σ Κ Ο Π Ο Ι ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
1.Η καλλιέργεια πολιτιστικών ιδεών και αξιών των μελών του και των κατοίκων του χωριού.
2.Η ανεύρεση, συγκέντρωση και επεξεργασία λαογραφικών, ιστορικών, πολιτιστικών στοιχείων για τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, με πνευματικές καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.
3.Η σύσφιξη σχέσεων μεταξύ των μελών του συλλόγου και η δημιουργία βοήθειας και αλληλεγγύης μεταξύ αυτών και των κατοίκων του χωριού.
4.Η διατήρηση και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, η καταβολή προσπαθειών και ενεργειών για την εκτέλεση έργων κοινής ωφέλειας για τα μέλη του Συλλόγου τις Αρχές ή οποιοδήποτε άλλο αρμόδιο φορέα.
5.Η συνεργασία του Συλλόγου, με την εκάστοτε Δημοτική Αρχή του Δήμου Γουμένισσας, με παρόμοια σωματεία και Συλλόγους της χώρας μας αλλά των άλλων κρατών.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου είναι επταμελές και το απαρτίζουν :
Πρόεδρος: Κικίρη Δήμητρα
Αντιπρόεδρος: Δίτση Δήμητρα
Γραμματέας: Μπόικου Μαρία
Ταμίας: Κιόση Πασχαλίνα
Μέλη
1.Ζέγλη Αικατερίνη
2.Κιόση Ζωή
3.Μίσκου Ιφιγένεια